Πολιτική Επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης. Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης
συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α)
επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του
τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση.
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την
αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον :
Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της
παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.
Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του
προϊόντος στο τηλέφωνο 2310 233166 ή στο mail info@efstratiadis-jewellers.gr, προκειμένου
να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.
Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει
χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.
Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά
έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις) και στην αρχική του συσκευασία.
Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρία που θα υποδείξει το κατάστημα
στους πελάτες και με επιβάρυνση του καταστήματος.
Δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο τα καρτελάκια του καταστήματος
“ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ” και οι ετικέτες του προϊόντος.
Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, όπως η εγγύηση, οι οδηγίες χρήσης,
και η απόδειξη αγοράς.
Το προϊόν αποσταλεί στη συσκευασία στην οποία παρελήφθη.
Αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση info@efstratiadis-
jewellers.gr με ένδειξη “Επιστροφή” και αναφορά του κωδικού παραγγελίας.
Το κατάστημα ” ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ” δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του
προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα “
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ” έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας
θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό
συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο